Viser 915 Søgeresultater

Danmarks Lærerforening
Københavnsområdet, Vandkunsten 12, 1467 København K
Har du lyst til at være en del af en dedikeret medlemsorganisation. Og kan du holde styr på formandskabets travle kalendere, mens du bevarer overblikket og overskuddet? Hvis ja – så læs videre! Du bliver en del af Danmarks Lærerforenings Ledelsessekretariat på syv medarbejdere. Ledelsessekretariatet betjener den politiske og administrative ledelse og favner opgaver inden for HR, politisk betjening og sekretariatsbetjening. Sekretæren for formandskabet betjener formand og næstformand. Vi lægger vægt på at skabe resultater i et kollegialt miljø, hvor der også er rum til at have det sjovt.Din profilVi forestiller os, at du har solid erfaring fra en lignende stilling - gerne en politisk organisation. Du motiveres af selvstændigt og omhyggeligt at løse administrative opgaver. Ligesom du trives ved at indgå i skriftlig og mundtlig dialog med mange forskellige personer. Du er imødekommende af natur med let til smil
Region Midtjylland
Midtjylland, Falkevej 1 8600 Silkeborg
En tidsbegrænset stilling på 11 måneder som forskningsassistent ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, er ledig til besættelse pr. 1. december 2020 eller snarrest muligt herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.Om stillingenSom forskningsassistent vil du indgå i teamet omkring et igangværende forskningsprojekt "Animation på tværs" som er initieret af Midtklyngen.Projektets formål er at øge borgers optag af sundhedsinformation om egen behandling og forløb på tværs af sektorer igennem nyudviklet animationsfilm. Målgruppen i projektet er borgere med lænderygsmerter. Vi forventer at projektet kan skaleres til andre borgergrupper, hvorfor vi også har behov for at evaluere processen for at kunne skabe en generel model til fremtidig brug.Vi
Herlev Hospital
Københavnsområdet, Herlev Ringvej 75 2730 Herlev
MR teamet, Herlev matriklen, søger en lægesekretær eller en person med anden sundhedsfaglig uddannelse til bookingen i MR. ​Vi tilbyder en spændende hverdag, hvor team-ånd og arbejdsmiljø vægtes højt. Du vil blive en del af en lille gruppe på 4 personer, der er afgørende for at få MR teamet til at fungerer optimalt. Vi har et tæt samarbejde med radiografer og læger. Udover MR teamet bliver du også en del af en stor afdeling på ca. 300 medarbejdere med mange forskellige funktioner, hvor flere arbejdsopgaver går på tværs af teams og faglighed. ​Vores team består af 25 radiografer, 1 afdelingsradiograf og 4 sekretariatsmedarbejdere. Vi værner om en høj faglighed og et godt kollegialt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og sjov i en ellers travl hverdag. Dine primære arbejdsopgaver vil være booking af patienter, samt have telefonisk kontakt til klinikere, patienter og pårørende. Du skal være bevidst om, at bookingen er en yderst vigtig funkt
Københavns Kommune
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Har du lyst til at arbejde som en del af staben i vores konsulentteam og supportere områdets ledelse med deres kerneopgave, som er strategi og ledelse af ledere på folkeskoler og dagtilbud? Område Indre By/Østerbro søger en dygtig generalist til stillingen som områdets akademiske medarbejder. Du har særligt ansvar for analyse og formidling af kvantitative data vedr. kvaliteten af vores decentrale enheder. Derudover løser du en lang række forskelligartede organisatoriske opgaver og opgaver af formidlingsmæssig karakter. Om Område Indre By/Østerbro Området dækker en række folkeskoler, specialskoler og daginstitutioner og den tværfaglige support. Områdeforvaltningen er et fremskudt forvaltningsled, der understøtter de decentrale enheder og børn og familier i området. Vi er en enhed, der består af 210 medarbejdere, fem teamledere og to chefer, områdechef og faglig chef. Vores vision er
Roskilde Universitet
Øvrige Sjælland, Universitetsvej 1 4000 Roskilde
Er regnskab og processer din passion, og har du stærke samarbejds- og kommunikationsevner samt blik for optimering og udvikling?Så er her en spændende stilling med stort ansvar og en alsidig opgaveporteføljeArbejdsopgaver og kvalifikationerRoskilde Universitets regnskabsafdeling består af et klassisk regnskabsteam, der varetager finans-, debitor- og kreditorfunktioner samt udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporten.Som finansiel controller i regnskabsafdelingen får du en central rolle som faglig sparringspartner til både regnskabsteamet og regnskabschefen. Dine ansvarsområder vil primært være fokuseret omkring processerne i regnskabsafdelingen, men der vil også være tværgående opgaver for øvrige afdelinger i den centrale økonomifunktion.De primære opgaver bliver:Controlling, både på posteringsniveau og for udarbejdede afstemninger, opfølgnin
Eltronic A/S
Midtjylland, Kilde Allé 4 8722 Hedensted
Forretningsorienteret profil med teknisk flair, der er skarp til at opbygge relationer og skabe et professionelt netværk af samarbejdspartnere søges.  Stillingen Hos Eltronic Wind Solution i Hedensted vækster vores forretning, og vi har travlt med udvikling, produktion og servicering af vores nye samt eksisterende udstyr. Vi søger en erfaren, kommerciel og teknisk dygtig kollega, der brænder for indkøb – primært på det strategiske og taktiske niveau. Din fornemste opgave bliver at udvikle og opretholde stærke relationer til vores nuværende og kommende leverandører. Dine primære arbejdsområder bliver:  Udvælge og kvalificere nye leverandører, nationalt og internationalt. Vedligeholde leverandørdatabasen. Forhandle og indgå samhandelsaftaler med leverandører. Afholde statusmøder med leverandører. Forhandle rammeaftaler. Behandle levera
Lægemiddelstyrelsen
Københavnsområdet, Axel Heides Gade 1 2300 København S
Er du drevet af, at det kun er sikkert medicinsk udstyr der bliver brugt på danske patienter, samt at udstyr på det danske marked er sikkert og overholder lovgivningen? Kan du samarbejde bredt med mange forskellige aktører og navigere i en politisk styret virkelighed? Så er du måske vores nye chefkonsulent i Lægemiddelstyrelsens Sektion for Medicinsk Udstyr. Om os Medicinsk udstyr er et område i hastig vækst. Implementeringen af nye forordninger for medicinsk udstyr, introduktion af stadig mere kompliceret teknologisk udstyr på markedet og en generel styrkelse af markedsovervågningen af medicinsk udstyr medfører, at vi i Lægemiddelstyrelsen tilfører flere ressourcer til området. Vi arbejder nationalt, europæisk og internationalt. Vi vil sikre, at de to nye europæiske forordninger om medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik implementeres effektivt og i tæt samarbejde med sundhedsvæsenets aktører
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fælledvej 13 4200 Slagelse
Vi søger en kollega som er motiveret, engageret og uddannet lægesekretær i en fast stilling på 32 timer til gynækologisk afsnit, hurtigst muligt. Stillingen er til besættelse 01.11.2020. Du vil blive en del af et socialt og fagligt stærkt team, som har fokus på det gode arbejdsmiljø og kvalitet i opgaveløsningen. Der arbejdes i et tæt tværfagligt miljø med de øvrige personalegrupper i afdelingen. Vi anvender Sundhedsplatformen, og du vil opleve en alsidig hverdag med mange forskelligartede opgaver. Du skal være indstillet på et tempofyldt arbejde med skiftende arbejdsopgaver på både ambulante og indlagte patienter. Stillingen indgår i en gruppe på 8 lægesekretærer, som varetager alle sekretærfunktioner omkring det gynækologiske forløb. I forhold til stillingen ønsker vi en kolleg
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fælledvej 13 4200 Slagelse
Vi søger en kollega som er motiveret, engageret og uddannet lægesekretær i en fast stilling på 30 timer til obstetrisk afsnit, hurtigst muligt. Stillingen er til besættelse 01.11.2020. Du vil blive en del af et socialt og fagligt stærkt team, som har fokus på det gode arbejdsmiljø og kvalitet i opgaveløsningen. Der arbejdes i et tæt tværfagligt miljø med de øvrige personalegrupper i afdelingen. Vi anvender Sundhedsplatformen, og du vil opleve en alsidig hverdag med mange forskelligartede opgaver. Du skal være indstillet på et tempofyldt arbejde med skiftende arbejdsopgaver på både ambulante og indlagte patienter. Stillingen indgår i en gruppe på 6 lægesekretærer som varetager alle sekretærfunktioner omkring det gynækologiske forløb. I forhold til stillingen ønsker vi en koll
Domstolsstyrelsen
Københavnsområdet, Store Kongensgade 1 1264 København K
Solid regnskabsprofil med flair for udvikling og rådgivning Kan du balancere mellem klassisk, solidt regnskabsarbejde og udviklings- og rådgivningsopgaver? Så har vi det helt rigtige job til dig. En stilling som udviklingsorienteret regnskabsmedarbejder i Domstolsstyrelsen er ledig til besættelse hurtigst muligt. Vi tilbyder en attraktiv, alsidig stilling med regnskabsarbejde, rådgivning, formidling og medindflydelse på forskellige udviklingsområder. Du bliver en del af styrelsens kasse- og regnskabsteam, der består af regnskabschefen og syv regnskabs- og lønmedarbejdere. Kasse- og regnskabsområdet består af en blanding af klassisk, stringent regnskabsarbejde kombineret med rådgivning og vejledning af medarbejderne i styrelsen og ved retterne. En alsidig stilling med en bred kontaktflade Du vil hovedsageligt skulle beskæftige dig med Domstolsstyrelsens kasse- og regnskabsfu

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring