Viser 166 Søgeresultater

Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Har du lyst til at blive en del af et stærkt team, hvor faglighed er i fokus? Vil du have stor indflydelse på opgaveløsningen og være en del af en enhed med gode kolleger, sammenhold og et unikt speciale, så er det måske dig, vi søger som Unmanned Aerial System (UAS) operatør til Efterretningsregimentet (EFR) i Varde.Om osUnmanned Aerial System (UAS) kompagniet udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognoscerings bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet. Kompagniet er en stående reaktionsstyrke enhed som opstiller og uddanner professionelle soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver. Vi vægter en positiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø. Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglighed og mange har erfaring fra flere missioner. Kernevirket for UAS er efterretningsvirksomhed. Med udgangspunkt i en operativ pl
Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Besidder du en stor grad af overblik, Kan du lide at være serviceminded og at have med specialiseret mennesker at gøre? Nyder du godt af, at være meget selvstændig i dine opgaveløsninger og sætte krav til dig selv? Er du klar til at indgå i et lille team med en meget omskiftelig hverdag? Så har vi måske jobbet til dig, som stabshjælper ved Unmanned Aerial System kompagniet (UAS) i Varde. Om osKernevirket for UAS er taktisk efterretningsvirksomhed, som udfører opklaring fra luften. Ud fra en prioritering af de indhentede meldinger, bearbejdes denne information og formidles til chefen. Det skal hjælpe chefens opgaveløsning, så chefen hurtigt og præcist løser opgaven bedst muligt, hvad også er afgørende for at redde liv på kamppladsen.UAS udgør dermed en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Reconnaissance bataljonen, der indgår som en operativ enhed under første brigade. Det betyder, at kompagniet ind
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Er du en kriger med interesse for pansrede køretøjer og våben? Så er stillingen som Piranha kører et oplagt valg for dig.Om os1 Kompagni KMP/II JDR – i daglig tale Viking KMP – er et stående Mekaniseret Infanteri Kompagni (MEKINFKMP) udstyret med Hærens nye Pansret Mandskabsvogn (PMV), Piranha V (PIR V). KMP vil i 2020 gennemføre træning mhp at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II JDR i hele 2021.KMP forventes at blive udsendt til Estland i 1. halvår af 2022.KMP har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udviklingOm stillingenDu skal virke som kører på PMV PIR V. PIR V er et af Hærens nyeste køretøjer, som har imponerende terrængående egenskaber og meget moderne teknologi. Kort sagt; fr
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Vognkommandør søges til Piranha V (PIR V).Om os1. Kompagni (KMP)/II JDR – i daglig tale Viking KMP – er et stående mekaniseret infanteri kompagni (MEKINFKMP) udstyret med Hærens nye pansret mandskabsvogn (PMV), Piranha V. KMP vil i 2020 gennemføre træning mhp at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II JDR i hele 2021. KMP forventes at blive udsendt til Estland i 1. halvår af 2022.KMP har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udviklingOm stillingenHærens nye pansrede mandskabsvogne af typen Piranha V, er en væsentlig opgradering af beskyttelsesniveauet og operationsrækkevidden for kompagniets soldater, ligesom det giver nye muligheder for koordination i indsættelse af kompagniets virkemidler, bl
Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Brænder du for logistik? Er du serviceminded, ansvarsbevist og fleksibel? Så er det måske dig, vi søger som vores nye korporal til S4.Om os2 MIBTN opstiller og uddanner efterretnings- og IA-kapaciteter samt styrkeproducerer værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Bataljonen leverer derudover operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretnings produkter til beslutningstagere. Kontrol af den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder, samt Conduct after Capture uddannelser er også en del af bataljonens ressortområder.Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på kommunikation, formidling, trivsel og samarbejde. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor åbenhed, engagement og professionalisme driver motivationen.Bataljonen består af en stab og en række tilhørende elementer. Bataljonen har derudover 3 u
Flyvestation Aalborg
Nordjylland, Thisted Landevej 53 9430 Vadum
Specialoperationskommandoens Reaktionsstyrke søger to velkvalificerede oversergenter til at indgå i vores reaktionsstyrkestruktur.Om osSpecialoperationskommandoen er en nyere organisation, som består af en Kommandostab, Frømandskorpset samt Jægerkorpset inklusiv Siriuspatruljen. Vi blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg.Vi styrkeproducerer og opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt.Om stillingenSpecialoperationskommandoen søger en analytisk og styringsmæssig stærk oversergent af reserven til at deltage i at varetage opgaver i vores reservestruktur med primært fokus på kom
Center for Dagtilbud og Skoler
Københavnsområdet, Rådhusholmen 10, 2 2670 Greve
Vi søger en pædagogisk udviklingskonsulent, som kan arbejde på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet, og som har en bredt funderet faglighed. Samtidig må du gerne have et solidt kendskab til, erfaring med og interesse for arbejdet med børns sproglige udvikling på både dagtilbuds- og skoleområdet. Du bliver ansat i Center for Dagtilbud & Skoler. Centeret er et af kommunens fagcentre, og vi har ansvaret for drift og udvikling af kommunens dagtilbud, skoler og klubber. Du skal, sammen med alle aktører på dagtilbuds- og skoleområdet, bidrage til at skabe de bedste rammer for læring, trivsel og dannelse i kommunens dagtilbud og skoler. Hvad bliver din rolle? Du vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige konsulenter på området, og du vil have en tæt forbindelse til både ledere og medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet. Dine opgaver vil kræve kompetencer som fx: Stærke kommunikationsevner
Bornholms Regionskommune
Bornholm, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Sorteringsvejleder på BOFABOFAs Miljø- og projektafdelingen søger en sorteringsvejleder til BOFAs genbrugspladser. Du skal som sorteringsvejleder, sammen med pladsmedarbejderen, hjælpe borgere og erhvervsliv med at sorterer affaldet bedre, så visionen om et Bornholm uden affald i 2032 kan blive en realitet.Som sorteringsvejleder skal du bl.a.Vejlede brugere i sortering af affaldstyper på øens genbrugspladser med særligt fokus på deponiaffald.Sortere indleveret deponiaffald.Udtage vandprøver, spildevandsprøver og jordprøver, samt tolke analyseresultater.Udføre almindeligt forefaldende arbejde på BOFAVi forventer at du:Er udadvendt og har gode sociale kompetencerEr selvstændig i dit arbejdeHar gode danskkundskaber (skrift/tale)Har et gyldigt kørekort (mindst kate
Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2 6500 Vojens
Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en stilling som instruktør ved Fighter Wing reserven (FW RES) i Skrydstrup måske noget for dig.Om osFighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Om stillingenSom befalingsmand bliver du tilknyttet en af vores faggrupper, der er dannet med henblik på varetagelsen af vores opgaver med planlægning og gennemførelse af VME/UMK ved Fighter Wing’en.Du kommer dermed til at indgå i vores instruktørpulje, i en eller fle
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Helikopter Wing Karup (HW) søger en erfaren flytekniker til arbejdet med den daglige sagsbehandling, koordination og materielfaglige drift mellem CAMO’en og Produktionsområde Karup på Flyvevåbnets MH-60R helikoptere. Stillingen kræver gode samarbejdsmæssige kompetencer, god ordenssans, analytiske evner og humør.Hos Helicopter Wing Karup værdsættes den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer, der kræver handlekraft og en positiv indstilling.Så hvis du vil være en del af den logistiske opgaveløsning inden for helikopteroperationer, er jobbet som driftsassistent måske noget for dig.Om osHelicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere og T-17 fly. Helicopter Wing Karup træner og støtter nationalt Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker, samt udøver søredningstjeneste parallelt med internationale udsendelser af helikopterbidrag til inds

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring